نحوه تولید عدد تصادفی (Random Number)

  • حسین کرمی
  • 24 فروردین 1402
Producing Random Number in Programming

تولید عدد تصادفی یکی از مهمترین ابزارهای موجود در برنامه نویسی است. این ابزار به صورت گسترده در بازی ها، سیستم های تصادفی، تحلیل های آماری و بسیاری از موارد دیگر استفاده می شود. هدف اصلی تولید عدد تصادفی ایجاد یک دنیای پیچیده و غیرقابل پیش بینی است.

در این مقاله به بررسی نحوه تولید عدد تصادفی در کامپیوتر پرداخته و نمونه کد هایی برای تولید عدد تصادفی در زبان های مختلف مانند جاوا اسکریپت، جاوا، کاتلین، پایتون و... را ارائه خواهیم داد. همچنین، به تعدادی از مسائل مربوط به تولید عدد تصادفی و روش های رفع آن ها پرداخته خواهیم شد.

نحوه تولید عدد تصادفی در کامپیوتر:

تولید عدد تصادفی (Random Number) در کامپیوتر با استفاده از الگوریتم های ریاضی، مثلث فون نویس و روش های فیزیکی مانند زمان برگشت یک پره، زمان سرد شدن یک رایانه و... انجام می شود. این الگوریتم ها به صورت مجموعه ای از مراحل مختلفی برای تولید یک عدد تصادفی عمل می کنند.

یکی از مشکلات بزرگی که در تولید عدد تصادفی در کامپیوتر به وجود می آید این است که عددی که تولید می شود در واقع تصادفی نیست. درواقع، این عدد تماما بر اساس یک الگوریتم قرار دارد و نمی توان آن را به صورت واقعی تصادفی دانست. برای رفع این مشکل، از یکی از روش هایی مانند رندومایزرهای سخت افزاری یا رندومایزرهای مبتنی بر اختلاط و خزش های برش، استفاده می شود.

بخش عمده ای از کد های تولید عدد تصادفی، برای تولید یک عدد پیچیده و استفاده از آن در برنامه های مختلف است. ظاهراً، این عددها تصادفی عمل می کنند، اما به دلیل داشتن الگوریتم خاص خود، حتی برای مسائل پیچیده، دقیق نیستند.

 

تولید عدد تصادفی در جاوا اسکریپت:

در جاوا اسکریپت، ساده ترین روش برای تولید عدد تصادفی استفاده از تابع Math.random() است. این تابع یک عدد تصادفی بین 0 و 1 را تولید می کند. برای تولید یک عدد تصادفی بین 0 و اعداد صحیح مثبت مانند 10، می توان از روشی مانند زیر استفاده کرد:

Math.floor(Math.random() * 10) + 1

این کد یک عدد تصادفی بین 1 تا 10 را تولید می کند.

 

تولید عدد تصادفی در جاوا:

در جاوا، تابع Math.random() بین 0 و 1 عدد تصادفی تولید می کند. برای تولید یک عدد تصادفی بین 1 و 10، می توان از روش زیر استفاده کرد:

int randomNum = (int)(Math.random() * 10) + 1;

این کد یک عدد تصادفی بین 1 تا 10 را تولید می کند.

 

تولید عدد تصادفی در کاتلین:

در کاتلین، برای تولید عددی تصادفی از تابعی به نام Random استفاده می شود. با استفاده از این تابع می توان یک عدد تصادفی بین دو عدد مشخص تولید کرد. برای مثال:

fun main() {
  val randomNum = (1..10).random()
  println("Random number between 1 and 10: $randomNum")
}

 

تولید عدد تصادفی در پایتون:

در پایتون، برای تولید عدد تصادفی از تابعی به نام randrange استفاده می شود. برای مثال، برای تولید یک عدد تصادفی بین 1 و 10، می توان از کد زیر استفاده کرد:

import random

randomNum = random.randrange(1, 11)
print("Random number between 1 and 10:", randomNum)


نتیجه گیری:

تولید عدد تصادفی یکی از اصلی ترین عناصر در طراحی برنامه های کاربردی است. با استفاده از الگوریتم های مختلف، می توان عدد های تصادفی با دقت بالا و در انواع فرمت های مختلف ایجاد کرد. با استفاده از تکنیک های جدید، می توان دنیای پیچیده تری که از بررسی و پیش بینی در هیچ حالی ناشی نمی شود، تولید کرد.

ارسال نظر :
پاسخ به