آشنایی با عملگر‌های انتصاب در کاتلین

آشنایی با عملگر‌های انتصاب در کاتلین

تمام ویدیوهای دوره رایگان آموزش صفر تا صد برنامه‌نویسی کاتلین (Kotlin)
آموزش مفاهیم اولیه و نصب نرم‌افزار‌های مورد نیاز
آشنایی با مباحث پایه برنامه‌نویسی
آموزش شرط‌ها در کاتلین
آموزش حلقه‌ها (Loops) و آرایه‌ها در کاتلین
یادگیری عمیق‌تر
آموزش کار با توابع
آموزش شی‌گرایی در کاتلین
مفهوم وراثت در شی‌گرایی
آرایه‌ها و لیست‌های داینامیک
ورود عمیق‌تر به دانش کاتلین

در این فیلم آموزشی با عملگر‌های انتصاب در زبان کاتلین آشنا خواهیم شد.

عملگر‌هایی که در این ویدیو آموزش داده می‌شود، به شرح زیر است:

  • *=
  • /=
  • -=
  • +=
  • عملگر‌های Post Increment و Pre Increment (++)
  • عملگر‌های Post Decrement و Pre Decrement (--)
سوالات رایج

ممکن است پاسخ سوال شما درباره ویدیوی آشنایی با عملگر‌های انتصاب در کاتلین در اینجا باشد.

++ عملگر افزایش (Increment Operator) است. این عملگر یک مقدار به متغیر اضافه می‌کند.

-- عملگر کاهش (Decrement Operator) است. این عملگر یک مقدار از متغیر کم می‌کند.

عملگر انتصاب ضرب (multiplication assignment operator). این عملگر یک مقدار را در متغیر ضرب می‌کند.

عملگر انتصاب تفریق (subtraction assignment operator). این عملگر یک مقدار را از متغیر کم می‌کند.

عملگر انتصاب تقسیم (division assignment operator). این عملگر یک مقدار را بر متغیر تقسیم می‌کند.

عملگر انتصاب جمع (addition assignment operator). این عملگر یک مقدار را به متغیر اضافه می‌کند.
ارسال نظر :
پاسخ به