تمرین شماره 1 دوره کاتلین

تمرین شماره 1 دوره کاتلین

تمام ویدیوهای دوره رایگان آموزش صفر تا صد برنامه‌نویسی کاتلین (Kotlin)
آموزش مفاهیم اولیه و نصب نرم‌افزار‌های مورد نیاز
آشنایی با مباحث پایه برنامه‌نویسی
آموزش شرط‌ها در کاتلین
آموزش حلقه‌ها (Loops) و آرایه‌ها در کاتلین
یادگیری عمیق‌تر
آموزش کار با توابع
آموزش شی‌گرایی در کاتلین
مفهوم وراثت در شی‌گرایی
آرایه‌ها و لیست‌های داینامیک
ورود عمیق‌تر به دانش کاتلین

در مستندات این دوره، تمرین شماره 1 قرار داده شده است. اگر ویدیو‌های این دوره را تا این لحظه دیده‌اید، فایل مثال‌های دوره کاتلین را دانلود کنید و سپس سعی  کنید مسائل را خودتان حل کنید.

در این ویدیو به 3 مسئله تمرین شماره 1 پرداخته شده و به آن‌ها پاسخ داده شده است.

پاسخ تمرینات نیز در زیر برای شما عزیزان قرار داده شده است.

 

پاسخ تمرین 1

for (i in 0..9) { for (j in 0..9) { if (i != j) print("0 ") else print("1 ") } println() }

 

پاسخ تمرین 2

val a = readln() val b = readln() val aInt = a.toInt() val bInt = b.toInt() if(aInt % bInt == 0) println("Yes") else println("No")

 

پاسخ تمرین 3

val items = arrayOf(500, 250, 70, 75, 92, 65, 40) for (i in 0..items.size - 1) { for (j in i .. items.size - 1) { if(items[i] > items[j]) { val temp = items[j] items[j] = items[i] items[i] = temp } } } print("[") for (item in items) { print(item.toString() + ",") } print("]")

 

ارسال نظر :
پاسخ به