آموزش افزودن داده به جدول با دستور INSERT در SQL

آموزش افزودن داده به جدول با دستور INSERT در SQL

دستور INSERT در SQL یکی از اصولی‌ترین دستورات است که برای افزودن یک رکورد جدید به جدول دیتابیس استفاده می‌شود. این دستور اجازه می‌دهد تا داده‌های جدید را به صورت ساده و موثر به دیتابیس اضافه کنیم و به مدیریت داده‌ها کمک می‌کند.

 

ساختار دستور INSERT

ساختار دقیق دستور INSERT در SQL به صورت زیر است:

INSERT INTO نام_جدول (ستون1, ستون2, ستون3, ...)VALUES (مقدار1, مقدار2, مقدار3, ...);

در اینجا:

  • نام_جدول: نام جدولی که می‌خواهیم داده‌ها به آن اضافه شوند.
  • ستون1, ستون2, ستون3, ...: نام ستون‌هایی که می‌خواهیم به آن‌ها داده‌ها اضافه شوند.
ارسال نظر :
پاسخ به