آشنایی با جداول رستوران برای اجرای دستورات SQL

آشنایی با جداول رستوران برای اجرای دستورات SQL
برای پخش این ویدیو باید ابتدا وارد سایت شوید.
ورود ثبت نام

آشنایی با جداول رستوران برای اجرای دستورات SQL

در این ویدیو با جداول پایگاه داده رستوران لیدو برای شروع برنامه‌نویسی SQL آشنا خواهیم شد.

ارسال نظر :
پاسخ به