آموزش متغیر‌های global، static و local در PHP

آموزش متغیر‌های global، static و local در PHP

تمام ویدیوهای دوره آموزش جامع زبان برنامه‌نویسی PHP
آشنایی با زبان PHP، نصب و راه‌اندازی پی اچ پی
آشنایی مقدماتی با زبان Php
انواع داده ابتدائی (اصلی) در PHP
عملگر‌ها در زبان PHP
ساختار دستور‌ها و حلقه‌ها در PHP
آشنایی با توابع، فایل‌ها و...

متغیرهای محلی، سراسری و استاتیک در PHP

زبان برنامه‌نویسی PHP یکی از زبان‌های محبوب و پرکاربرد برای توسعه وب است. در PHP، متغیرها ابزاری مهم برای ذخیره و مدیریت اطلاعات هستند. در این مقاله، به بررسی سه نوع متغیر مهم در PHP یعنی متغیرهای محلی (Local Variables)، متغیرهای سراسری (Global Variables) و متغیرهای استاتیک (Static Variables) می‌پردازیم.

 

1. متغیرهای محلی (Local Variables)

متغیرهای محلی، متغیرهایی هستند که در داخل یک تابع یا بلوک کد خاص تعریف می‌شوند و تنها در داخل آن تابع یا بلوک کد دیده می‌شوند. به عبارت دیگر، این متغیرها تنها در محدوده محل تعریف شده قابل دسترسی هستند.

function exampleFunction() { $localVariable = "This is a local variable."; echo $localVariable; } // تابع را فراخوانی می‌کنیم exampleFunction(); // این خط کد باعث خطا می‌شود چرا که $localVariable در اینجا قابل دسترسی نیست. // echo $localVariable;

2. متغیرهای سراسری (Global Variables)

متغیرهای سراسری متغیرهایی هستند که در تمام برنامه یا پروژه قابل دسترسی هستند و می‌توانند در هر نقطه‌ای از برنامه استفاده شوند. این نوع متغیرها باید با استفاده از کلیدواژه global تعریف شوند تا در توابع و بلوک‌های کد مختلف نیز قابل دسترسی باشند.

$globalVariable = "This is a global variable."; function exampleFunction() { global $globalVariable; echo $globalVariable; } // تابع را فراخوانی می‌کنیم exampleFunction(); // اینجا هم می‌توانیم به $globalVariable دسترسی داشته باشیم echo $globalVariable;

3. متغیرهای استاتیک (Static Variables)

متغیرهای استاتیک نیز متغیرهایی هستند که در داخل یک تابع تعریف می‌شوند، اما در مقابل متغیرهای محلی، این متغیرها حتی بعد از اجرای تابع هم از مقدار خود باقی می‌مانند. این ویژگی باعث می‌شود که هر بار که تابع فراخوانی می‌شود، متغیر استاتیک مقدار جدیدی نگیرد.

function exampleFunction() { static $staticVariable = 0; echo $staticVariable; $staticVariable++; } // تابع را چند بار فراخوانی می‌کنیم exampleFunction(); // خروجی: 0 exampleFunction(); // خروجی: 1 exampleFunction(); // خروجی: 2

 

نتیجه‌گیری

در PHP، متغیرهای محلی برای استفاده در یک تابع یا بلوک کد محدود هستند، متغیرهای سراسری در سرتاسر برنامه قابل دسترسی هستند و متغیرهای استاتیک مقدار خود را حتی پس از اتمام تابع حفظ می‌کنند. هرکدام از این انواع متغیرها ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند که برنامه‌نویسان باید با آنها آشنا باشند تا بتوانند کد PHP خود را بهتر و قابل‌فهم‌تر نویسی کنند.

ارسال نظر :
پاسخ به