مقایسه حلقه‌های while و do-while در PHP

مقایسه حلقه‌های while و do-while در PHP

تمام ویدیوهای دوره آموزش جامع زبان برنامه‌نویسی PHP
آشنایی با زبان PHP، نصب و راه‌اندازی پی اچ پی
آشنایی مقدماتی با زبان Php
انواع داده ابتدائی (اصلی) در PHP
عملگر‌ها در زبان PHP
ساختار دستور‌ها و حلقه‌ها در PHP
آشنایی با توابع، فایل‌ها و...

مقایسه حلقه‌های while و do-while در PHP

در زبان برنامه‌نویسی PHP، دو ساختار حلقه به نام‌های while و do-while برای اجرای تکرارهای مکرر استفاده می‌شوند. این ساختارها به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهند تا بخشی از کد را تا زمانی که یک شرط خاص برقرار است، تکرار کنند. در این مقاله، به توضیح و مقایسه دو ساختار حلقه while و do-while خواهیم پرداخت.

حلقه while:

ساختار حلقه while به صورت زیر است:

while (شرط) { // کدی که تکرار می‌شود }

این حلقه در هر بار اجرا، ابتدا شرط را بررسی می‌کند، و اگر شرط برقرار باشد، بلافاصله بلاک کد داخل حلقه اجرا می‌شود. اگر شرط ناصحیح باشد، اجرای حلقه متوقف می‌شود.

حلقه do-while:

ساختار حلقه do-while به صورت زیر است:

do { // کدی که تکرار می‌شود } while (شرط);

در این حلقه، بلاک کد داخل حلقه حتماً یک بار اجرا می‌شود، و سپس شرط بررسی می‌شود. اگر شرط برقرار باشد، حلقه ادامه می‌یابد و دوباره بلاک کد اجرا می‌شود. اگر شرط ناصحیح باشد، اجرای حلقه متوقف می‌شود.

مقایسه:

حلقه while برخلاف حلقه do-while، قبل از اجرای هر بار بلاک کد، شرط را بررسی می‌کند. بنابراین، در صورتی که شرط از ابتدا نادرست باشد، بلاک کد حلقه while اصلا اجرا نمی‌شود. در حلقه do-while، بلاک کد حداقل یک بار اجرا می‌شود حتی اگر شرط اولیه نادرست باشد.

مثال:

برای نمونه، یک کد ساده نمایش دهیم که تعدادی از اعداد را به صورت نزولی چاپ کند با استفاده از حلقه while:

$counter = 10; while ($counter >= 1) { echo $counter . "
"; $counter--; }

حالا همین کد با استفاده از حلقه do-while:

$counter = 10; do { echo $counter . "
"; $counter--; } while ($counter >= 1);

در هر دو مثال، این کد اعداد ۱۰ تا ۱ را به صورت نزولی چاپ می‌کند.

 

نتیجه‌گیری:

استفاده از حلقه while و do-while بستگی به سناریوهای مختلف دارد. اگر نیاز به اجرای حداقل یک بار بلاک کد دارید و سپس شرط را بررسی کنید، از حلقه do-while استفاده کنید. در موارد دیگر که ممکن است بلاک کد اصلا اجرا نشود اگر شرط اولیه نادرست باشد، از حلقه while استفاده کنید.

ارسال نظر :
پاسخ به