آموزش Card Component در Jetpack Compose

آموزش Card Component در Jetpack Compose

کامپوننت Card در متریال دیزاین 3

کامپوننت Card از نسخه‌های قدیم Material Desgin در اندروید وجود داشته‌اند. Card یک باکس با قابلیت مشخص کردن سایه و حاشیه است که در توسعه UI اندروید نیز استفاده بسیار زیادی دارد. این کامپوننت در لایه‌های XML با نام CardView مشهور بود.

درون Card می‌توان سایر کامپوننت‌ها (مانند Text Field، Image و...) قرار داد.

به کمک صفت Elevation می‌توان به یک Card سایه اضافه کرد.

 

یک نمونه Card در Jetpack Compose

تعریف Card در Jetpack Compose بسیار ساده است. به نمونه کد زیر دقت کنید:

Card(shape = RoundedCornerShape(20.dp),elevation = 10.dp, modifier = Modifier.padding(5.dp)) { Text(text = "Round corner shape", modifier = Modifier.padding(5.dp)) }

 

ارسال نظر :
پاسخ به