ساخت اولین پروژه جت پک کامپوز (Jetpack Compose) در اندروید استودیو

ساخت اولین پروژه جت پک کامپوز (Jetpack Compose) در اندروید استودیو

ساخت اولین پروژه Jetpack Compose در اندروید استودیو

در این ویدیو ساخت اولین پروژه جت پک کامپوز را آموزش خواهیم داد. ساخت اولین پروژه Jetpack Compose در محیط اندروید استودیو انجام خواهد شد.

پس از ساخت پروژه، به توضیح پروژه و تنظیمات اولیه آن خواهیم پرداخت. این آموزش توضیح اولیه مفاهیم جت پک کامپوز را به شما ارائه می‌کند.

در نهایت یک پیش نمایش از اپلیکیشن ساده Hello World را خروجی خواهیم گرفت.

سوالات رایج

ممکن است پاسخ سوال شما درباره ویدیوی ساخت اولین پروژه جت پک کامپوز (Jetpack Compose) در اندروید استودیو در اینجا باشد.

  • محیط توسعه خود را تنظیم کنید. برای اینکار اندروید استودیو یا IntelliJ IDEA را انتخاب کنید.
  • کاتلین و Gradle را تنظیم کنید.
  • وابستگی‌های ابزار Jetpack Compose را اضافه کنید.
  • اگر پروژه شما از Jetpack Compose پشتیبانی نمی‌کند، شروع به مهاجرت به Compose کنید.

در Jetpack Compose، هر بلوک یک تابع ترکیبی نامیده می شود. شما باید یک تابع یا عبارت را با @Composable - یک کلاس حاشیه نویسی ویژه - حاشیه نویسی کنید. هر تابعی که به این شکل حاشیه نویسی شود، تابع ترکیبی نیز نامیده می شود، زیرا می توانید آن را در سایر توابع از این قبیل بنویسید.
ارسال نظر :
پاسخ به