Image and Button در Jetpack Compose

تمام ویدیوهای آموزش Jetpack Compose؛ توسعه UI در اندروید، دسکتاپ و وب
شروع کار با Jetpack Compose
آشنایی با کامپوننت‌ها در جت پک کامپوز
چیدمان عناصر در Jetpack Compose
مفهوم State در جت پک کامپوز
مجموعه آیتم‌ها
توسعه تم (پوسته) اپلیکیشن

Button و Image در Jetpack Compose

در آموزش‌های قبل با کامپوننت Text در جت پک کامپوز آشنا شدیم. در این آموزش با دو ویجت مهم دیگر یعنی Button و Image آشنا خواهیم شد که در توسعه UI به وفور از آن‌ها استفاده می‌گردد.

 

کامپوننت Button در Jetpack Compose

یکی از ویجت‌های مهم و مورد استفاده در Jetpack Compose، دکمه‌ها هستند. با این ویجت می‌توانید یک دکمه در صفحه قرار دهید.

در زیر می‌توانید یک نمونه Button را ببینید:

Button( onClick = { //your onclick code }, border = BorderStroke(1.dp, Color.Red), colors = ButtonDefaults.outlinedButtonColors(contentColor = Color.Red) ) { Text(text = "Button with border", color = Color.DarkGray) }

 

کامپوننت Image در Jetpack Compose

یکی دیگر از کامپوننت‌های مهم در توسعه UI، تصاویر هستند. با تصاویر می‌توانید UI را بهبود ببخشید و اطلاعات زیادی را در اختیار کاربر قرار دهید. این ویجت نیز یکی از پر‌کاربرد‌ترین ویجت‌های Jetpack Compose می‌باشد.

یک نمونه از Image در جت پک کامپوز به شکل زیر تعریف می‌شود:

Image( painter = BitmapPainter(ImageBitmap.imageResource(id = R.drawable.submit)), contentDescription = "" )

 

ارسال نظر :
پاسخ به