آشنایی با Row Layout در Jetpack Compose

آشنایی با Row Layout در Jetpack Compose
برای پخش این ویدیو باید ابتدا وارد سایت شوید.
ورود ثبت نام

آشنایی با Row Layout در Jetpack Compose

تمام ویدیوهای آموزش Jetpack Compose؛ توسعه UI در اندروید، دسکتاپ و وب
شروع کار با Jetpack Compose
آشنایی با کامپوننت‌ها در جت پک کامپوز
چیدمان عناصر در Jetpack Compose
مفهوم State در جت پک کامپوز
مجموعه آیتم‌ها
توسعه تم (پوسته) اپلیکیشن

Row Layout چیست؟

در جت پک کامپوز نوعی چیدمان بصورت Row وجود دارد که می‌توانید چیدمان عناصر (کامپوننت‌ها) را در یک سطر قرار دهید.

ما قبلا در ویدیو آموزش Column Layout با چیدمان عناصر در یک ستون آشنا شده بودیم.

 

آشنایی با Row در جت پک کامپوز

ما در اینجا برای شما یک مثال از چیدمان Row در Jetpack Compose را معرفی کرده‌ایم. به این مثال توجه کنید:

Row(modifier = Modifier.fillMaxWidth(), verticalAlignment = Alignment.CenterVertically, horizontalArrangement = Arrangement.SpaceBetween ) { Text( text = "Webcam", fontSize = 28.sp, fontWeight = FontWeight.Bold ) Text( text = "50$", color = Color.Cyan, fontSize = 15.sp, fontWeight = FontWeight.Bold ) }

 

  • به کمک horizontalArrangement می‌توان در راستای محور افقی نحوه نمایش عناصر را مشخص کرد
  • به کمک verticalAlignment می‌توان موقعیت Row را در محور عمودی در سه موقعیت قرار داد
ارسال نظر :
پاسخ به