آموزش کوردینیتور لایوت (CoordinatorLayout)

آموزش کوردینیتور لایوت (CoordinatorLayout)

تمام ویدیوهای دوره آموزش مقدماتی برنامه‌نویسی اندروید (Android Programming)
نصب نرم‌افزار‌های مورد نیاز و مقدمات توسعه اندروید
آشنایی با مفاهیم اولیه اندروید
توسعه مقدماتی UI در اندروید
شروع برنامه‌نویسی در اکتیویتی‌ها
تعامل با سایر اکتیویتی‌ها
توسعه مقدماتی UI (بخش دوم)
اصول توسعه UI و لایوت‌های اندروید
کار با لیست‌ها
فرگمنت در اندروید
ذخیره داده

در این آموزش با مفهوم لایوت پرکاربرد CoordinatorLayout (کوردینیتور لی‌اوت) در متریال دیزاین و توسعه آن در اندروید آشنا خواهیم شد.

همچنین در این آموزش با مفاهیم دیگری مانند Toolbar، CollapsingToolbarLayout، AppBar، NestedScrollView و... آشنا خواهیم شد.

این آموزش مقدمه یادگیری این لایوت است و در جلسه بعدی با یک مثال عملی یک اکتیویتی کاربردی را به کمک این لایوت خواهییم ساخت.

ارسال نظر :
پاسخ به