آشنایی با منابع Colors، Strings و Themes در پروژه اندروید

آشنایی با منابع Colors، Strings و Themes در پروژه اندروید

تمام ویدیوهای دوره آموزش مقدماتی برنامه‌نویسی اندروید (Android Programming)
نصب نرم‌افزار‌های مورد نیاز و مقدمات توسعه اندروید
آشنایی با مفاهیم اولیه اندروید
توسعه مقدماتی UI در اندروید
شروع برنامه‌نویسی در اکتیویتی‌ها
تعامل با سایر اکتیویتی‌ها
توسعه مقدماتی UI (بخش دوم)
اصول توسعه UI و لایوت‌های اندروید
کار با لیست‌ها
فرگمنت در اندروید
ذخیره داده

در این ویدیو قصد داریم با فایل‌های منابع (Resouces Files) در پروژه اندروید آشنا شویم.

سه فایل مهم Colors.xml، Strings.xml و Themes.xml فایل‌هایی هستند که در مسیر res در هر پروژه اندروید وجود دارند.

با ما همراه باشید تا با این فایل‌ها آشنا شوید.

سوالات رایج

ممکن است پاسخ سوال شما درباره ویدیوی آشنایی با منابع Colors، Strings و Themes در پروژه اندروید در اینجا باشد.

Strings.xml شامل تمام String‌هایی است که اغلب در پروژه اندروید استفاده می شوند. Strings.xml در پوشه Values که زیر پوشه res در ساختار پروژه است، موجود می‌باشد. در اندروید استودیو View های زیادی مانند TextView،Button،EditText،CheckBox،RadioButton و غیره داریم که می‌توان از این رشته‌ها بر روی این ویو‌ها اعمال کرد.

یک مقدار رنگ تعریف شده در فایل XML. رنگ با مقدار RGB و کانال آلفا مشخص می‌شود. می‌توانید از منبع رنگی در هر مکانی که مقدار رنگ هگزادسیمال را می پذیرد استفاده کنید. هنگامی که امکان استفاده از کد رنگ از فایل Colors.xml باشد، می‌توان از مقادیر آن استفاده کنید. (به عنوان مثال، android:drawable="@color/green" )

یکی از فایل‌های منابع در پروژه اندروید، فایل Themes.xml است. در این فایل همه اطلاعات پوسته پیشفرض یک اپلیکیشن در آن قرار داده شده است. برای مثال رنگ های کلی یک اپلیکیشن مانند StatusBar، Toolbar، Switch، RadioButton و... به کمک این مقادیر قابل تعریف است.
ارسال نظر :
پاسخ به