کار با RadioGroup و RadioButton

تمام ویدیوهای دوره آموزش مقدماتی برنامه‌نویسی اندروید (Android Programming)
نصب نرم‌افزار‌های مورد نیاز و مقدمات توسعه اندروید
آشنایی با مفاهیم اولیه اندروید
توسعه مقدماتی UI در اندروید
شروع برنامه‌نویسی در اکتیویتی‌ها
تعامل با سایر اکتیویتی‌ها
توسعه مقدماتی UI (بخش دوم)
اصول توسعه UI و لایوت‌های اندروید
کار با لیست‌ها
فرگمنت در اندروید
ذخیره داده

در ویدیو قبل با CheckBox برای ساخت لیست انتخابی Multiple Choice خود استفاده کردیم. حال اگر قرار باشد فقط یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنیم (یعنی Single Choice باشد)، چگونه می‌توان این کار را انجام داد؟

به کمک RadioGroup و RadioButton!

با ما همراه باشید تا با ویو‌های دکمه رادیویی در اندروید آشنا شوید.

ارسال نظر :
پاسخ به